Bộ kẹp quay đổ thùng phuy DT1

Thương hiệu: |

Liên hệ

bộ kẹp phuy

Bộ kẹp & quay đổ thùng phuy hiệu OPK, bộ kẹp 1 thùng phuy có chức năng quay đổ.

Hàng nhập ~ 100 ngày.

 

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

HCM:0915.830.488- Thoa

HN: 0904 893 488- Hiên